EMPRESA
Mas les Mates
LLOC DE TREBALL
Tècnic/a de qualitat
PUBLICACIÓ
24-01-2017
DESCRIPCIÓ
Tècnic/a de qualitat.

Funcions: Desenvolupar processos i determinar procediments operatius pel sacrifici i especejament d'animals d'abastament. Cooperar en l'implantació i desenvolupament del pla de qualitat i gestió ambiental. Aportar alternatives per a la millora de la qualitat. Control de qualitat, revisió de processos i millora de la qualitat.
Estudis microbiològics i d'anàlisis de superfície. Control del procés, revisió i actualització dels punts crítics. Anàlisi fisicoquímica i microbiològica de la matèria primera càrnia. Presa de mostres i analítiques mircrobiològiques de carn fresca de vedella.
Implantació de la norma ISO 9001 i IFS a l'escorxador. Seguiment de les normes BRC, IFS, ISO9001 implantades a l'empresa i tasques pròpies del departament de qualitat.
Coneixement de normatives/certificacions de qualitat i medi ambient internacionals.
Realització d'una auditoria interna segons protocol IFS. Realització de fitxes tècniques per instaurar IFS a l'empresa. Coneixement de legislació sanitària aplicable a la implantació i elaboració de sistemes APPCC I Prerequisits.
Representació de l'empresa en qüestions de qualitat i medi ambient i l'assegurament del compliment de la legislació vigent.

Competències: Comunicació. Planificació i organització. Orientació estratègica. Preocupació per l'ordre i la qualitat.

Estudis, experiència, idiomes i informàtica: Estudis universitaris en Indústries Agroalimentàries, Ciències i Tecnologia dels Aliments, Veterinària, Biologia, Química, etc. Coneixement de les normes BRC, IFS, ISO9001. Experiència mínima de 2 anys.

Altres: Carnet de conduir. Disponibilitat immediata. Horari de dijous a diumenge de 16.00h a 01.00h. Contracte de prova per ETT. Feina estable.
INSCRIURE'M A LA OFERTA